ÀREES DE PRÀCTICA

DRET LABORAL

  • Actuacions en matèria de seguretat social, (prestacions per incapacitat temporal o permanent, maternitat o paternitat, jubilació, viduïtat, orfandat a favor de familiars, protecció familiar, assistència sanitària, prestacions no contributives, prestacions en matèria d'atur i prestacions afectades per un reglament comunitari o un conveni bilateral).
  • Assessorament en matèria de jubilació, prestacions per desocupació, ajornament de quotes, incapacitat laboral, pensions de viduïtat, etc..
  • Gestió i tràmits davant l'Administració corresponent.
  • Reclamacions en via administrativa.
  • Demanda davant els jutjats socials.
  • Negociació col·lectiva.
  • Acomiadaments.
  • Reclamacions salarials.
  • Incapacitat.

IBERFORO BALEARES

Iberforo Baleares Advocats - Avís Legal i Política de Privacitat