ÀREES DE PRÀCTICA

DRET CIVIL & PATRIMONIAL
  • Règim de contractació de béns mobles i immobles.
  • Comunitats de béns.
  • Fundacions.
  • Responsabilitat civil contractual i extracontractual.
  • Reclamacions de quantitats i indemnitzacions.
  • Propietat horitzontal: constitució, estatuts, assistència a juntes i impugnació d´ acords.
  • Arrendaments rústics.

IBERFORO BALEARES

Iberforo Baleares Advocats - Avís Legal i Política de Privacitat