ÀREES DE PRÀCTICA

DRET DE FAMÍLIA & SUCCESSIONS

  • Separacions matrimonials i divorcis: negociació i mediació enfocades a la consecució d´acords en crisis matrimonials, custòdia de fills, atribució d'usos de l'habitatge familiar, règim de visites, pensió d'aliments, pensió compensatòria, liquidació de béns comuns.
  • Redacció de convenis reguladors.
  • Execució i anotació de sentències de divorci de tribunals estrangers.
  • Incapacitació i prodigalitat.
  • Paternitat i filiació.
  • Dret hereditari:testaments, legítimes, acceptació i partició d'herències, successió ab intestato.
  • Dret Foral Balear.
  • Nacionalitat.

IBERFORO BALEARES

Iberforo Baleares Advocats - Avís Legal i Política de Privacitat