ÀREES DE PRÀCTICA

DRET FISCAL  • Disseny d'estructura financera.
  • Assistència tributària davant l'Administració General de l'Estat, la Comunitat Autònoma i els Ajuntaments.
  • Declaracions tributàries.
  • Assistència a inspeccions fiscals.
  • Gestió de comptabilitat i tenidoria de llibres.
  • Reclamacions econòmic-administratives i exercici de altres recursos a l`area tributària.
  • Exercici d'accions davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

IBERFORO BALEARES

Iberforo Baleares Advocats - Avís Legal i Política de Privacitat